www.afflitrans.be © - Gebruiksvoorwaarden Startpagina Wagenpark Vacatures Ons contacteren Ons bezoeken

Afflitrans stelt deze website ter beschikking van het publiek. Op de inhoud van deze site heeft Afflitrans  het auteursrecht. Van deze site mag u niets zonder voorafgaande toestemming kopiëren of veranderen.

Hoewel Afflitrans de beste inspanningen levert om zich van de juistheid van de op de website beschikbare informatie te vergewissen, garanderen wij niet dat deze informatie altijd up to date, volledig en/of juist is.

Afflitrans wijst elke uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid af met betrekking tot de (vermeende) directe, indirecte of andere schade die voortvloeit uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze Internetsite of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid, volledigheid of aanpassingstermijn van de via de website beschikbaar gestelde informatie. U bent als enige aansprakelijk voor uw beslissing over het gebruik dat u van deze informatie maakt.

Sommige hyperlinks in onze Internetsite kunnen u naar sites van derden brengen. Afflitrans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze sites en voor de producten, services en informatie die daar worden aangeboden.